پارسا شفیعی

پارسا شفیعی سروستانی

معاونت سرمایه گذاری

work

زمینه تخصص : بازار های مالی و اقتصاد کلان

آدرس : شهر سروستان – شهرک صنعتی شماره 1 – کارخانه گروه باما