اطلاعات دقیق و لحظه ای صندوق

NAV لحظه ای صندوق: 0.98 $


ارزش کل دارایی های صندوق: 686.3 $


تعداد توکن های تولید شده: 700


تعداد توکن های بازارگردان: 0

فهرست