اطلاعات دقیق و لحظه ای صندوق

NAV لحظه ای صندوق: 0.93 $


ارزش کل دارایی های صندوق: 652.67 $


تعداد توکن های تولید شده: 700


تعداد توکن های بازارگردان: 0

keyboard_arrow_up